TermininfosFreitag, 14. August 2020 – SAW Festival, Putzleinsdorf