J.B.O FansTV Blöedsinn: Festnetzclip

Der legendäre Festnetzclip von der DVD „TV Blöedsinn“: Ruf mich an, ruf mich auf meinem Festnetz an!!

Tags: | | |