TermininfosSau-Tour 2020: Samstag, 2. Mai 2020 – Stadthalle, Lohr